Het bestuur

Het bestuur is het kloppend hart van de vereniging. Het bestuur wil actief, initiërend en ondersteunend optreden, daarbij rekening houdend met alle groeperingen binnen de vereniging. Het bestuur vergadert 1 x per 2 maanden in het clubgebouw. Eenmaal per jaar, de eerste maandag in februari schrijft het bestuur een ledenvergadering uit en legt daarin verantwoording af en vraagt de leden om advies.
Het voltallige bestuur bestaat uit:
 • Daniël Beimers, Voorzitter
 • Winand Nota, Penningmeester
 • Robert Huurneman, Secretaris
 • Otto le Grand, Algemeen bestuurslid
 
Daniel Beimers
Winand Nota
Robert Huurneman
Otto le Grand
Daniël Beimers,
Voorzitter
Winand Nota,
Penningmeester
Robert Huurneman,
Secretaris
Otto le Grand,
Algemeen bestuurslid
 
Continuïteitscommissie

De continuïteitscommissie neemt de werkzaamheden van het bestuur over wanneer dit niet naar behoren functioneert of kan functioneren. Deze commissie bestaat uit de volgende personen:
 • Hein Annema, Paul van der Weide, Kees van Duinen, Folkert Beetstra en Jan Herman Kooistra
 
Barcommissie

De werkgroep barbeheer maakt een rooster waarin van week tot week is aangegeven, wie aanspreekpunt is in welke week. Alle zaken, activiteiten en mutaties lopen uitsluitend via het aanspreekpunt van die week waarin deze (zullen)plaats vinden. De werkgroep barbeheer bestaat uit de volgende personen:
 • Anja van der Werff, Esther Poelstra, Hinke Dijkstra, Ingrid Sobel en Mara Beimers.

Gezamenlijke taken: werkzaamheden m.b.t. barbeheer (rooster, schoonmaak etc.)
Jaartaken:
 •  Inkopen kleine huishoudelijke zaken (wisselen per jaar van persoon)
 •  Verzamelen van omzetcijfers (eigen gebruik)
Inkoper: Daniël Beimers
Contactpersoon barbeheer richting bestuur: het Aanspreekpunt van de week
 
Seniorencommissie

De commissie heeft als doel: het verzorgen van gezellige recreatieve activiteiten voor 50-plussers.
De commissie is verantwoordelijk voor de wekelijkse tossochtend op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. We hopen zoveel mogelijk heren en dames te mogen begroeten. We spelen ongeveer drie kwartier, daarna pauze, en dan spelen we door tot 12 uur.
De organisatie van de senioren groep bestaat uit:
 • Greetha Hofman
 • Hayde van Naerssen
 
Recreatiecommissie

De recreatiecommissie heeft als doel: het verzorgen van gezellige recreatieve activiteiten op en om het tennispark. Dat betekent dat we jaarlijks een aantal vastgestelde activiteiten uitvoeren. Deze worden jaarlijks nabesproken en aangevuld met eventuele andere activiteiten.
Terugkerende activiteiten zijn:
 • Openingstoernooi, de eerste zondag in april. Dit jaar: zondag 29 maart 2020.
 • Competitiefeest. Dit feest vindt plaats aan het eind van de competitie. 's Middags vinden er onderlinge wedstrijden plaats en 's avonds is er voor alle leden een groot feest.
 • Een slottoernooi. Dit slottoernooi is gesplitst in een echtparen- en gelegenheidsparen toernooi. Het slottoernooi vindt plaats op de laatste zondag in september.
Heb je suggesties of nieuwe ideeën?  Mail ze naar: info@galefjild.nl.
 
Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bedenkt en organiseert de activiteiten voor onze jeugd, van het ouderkind-tennissen bij het openingstoernooi, tot de jeugdclubkampioenschappen en de competitie. Op dit moment zijn wij op zoek naar een opvolger voor Joost Willekes.
Wil je meer weten over deze functie? Neem contact op met Robert Huurneman (galefjild@gmail.com / 06-18775515).
 
Technische commissie

De technische commissie verzorgt alle activiteiten die nodig zijn rondom het KNLTB competitie gebeuren voor de jeugd en de senioren (zowel landelijk als regionaal). Eind maart worden de papieren en ballen uitgedeeld, de baanverdeling gemaakt en de eigen bijdrage van de teams geïncasseerd. De externe competitie wordt door Sido van der Meulen georganiseerd. De TC is nog op zoek naar een enthousiasteling voor versterking van de commissie.

 

De technische commissie bestaat uit de volgende personen:
 • Sido van der Meulen
 • Daniël Beimers
 
Open Toernooi commissie

De Open Toernooi commissie organiseert het open toernooi dat begin juli plaatsvindt. Deze commissie bestaat uit de volgende personen:
 • Daniël Beimers
 • Esther Poelstra
 • Hinke Dijkstra
 • Ingrid Sobel
 • Jasper Otter
 • Joost Willekes
 • Judith Meeuwsen
 • Richard van der Meer
 • Theo Meeuwsen
 
Sponsorcommissie

 • Daniël Beimers en Paul van der Weide
 
Kascontrolecommissie

 • Gert Hoenselaar en Judith Meeuwsen
 
Beheer gebouwen

 • Maurice van der Borg
 
Website beheer

 • Frans Visser en Robert Huurneman
  Email