Lid worden

Contributie 2022

De contributie van T.V. Galefjild is een samenstelling van de Bondsbijdrage en een Clubbijdrage.
Via onderstaande link kunt u zich middels het aanmeldingsformulier aanmelden als lid.
 
Enkele toelichtingen op het aanmeldingsformulier:
  • Pupillen zijn zij die op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 9 jaar zijn.
  • Juniorleden zijn zij die op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 18 jaar en geen pupil zijn.
  • Senioren zijn zij die geen junior/pupil zijn.
  • Voor tweede en volgende leden op hetzelfde adres geldt een korting van 5 euro op de Clubbijdrage; lees ook bij tijdelijke regeling derde lid en verder binnen hetzelfde gezin.
  • In het geval iemand lid wordt tijdens het lopende seizoen (tussen 1 april en 1 november) blijft de Bondsbijdrage gelijk. De Clubbijdrage wordt naar rato verrekend. 
  • De (berekende) Clubbijdrage kan niet negatief zijn/worden.