Lid worden

Contributie 2024

De contributie van TV Galefjild is een samenstelling van de Bondsbijdrage en een Clubbijdrage. Via onderstaande link kun je je middels het aanmeldingsformulier aanmelden als lid voor komend seizoen. Enkele toelichtingen op het aanmeldingsformulier:
  • Pupillen zijn zij die op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 9 jaar zijn.
  • Juniorleden zijn zij die op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 18 jaar en geen pupil zijn.
  • Senioren zijn zij die geen junior/pupil zijn.
  • Voor tweede en volgende leden op hetzelfde adres geldt een korting van 5 euro op de Clubbijdrage; lees ook bij tijdelijke regeling derde lid en verder binnen hetzelfde gezin.
  • In het geval iemand lid wordt tijdens het lopende seizoen (tussen 1 april en 1 november) blijft de Bondsbijdrage gelijk. De Clubbijdrage wordt naar rato verrekend. 
  • De (berekende) Clubbijdrage kan niet negatief zijn/worden.